Avaleht

Tere tulemast lasteaia veebilehele!


ÕPPE — JA — KASVATUSTEGEVUSTE LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:

 • Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine.
 • Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine.
 • Lapse loovuse toetamine.
 • Mäng on tegevuse põhiliik, mis on õppe- ja kasvatustegevuse kõikides suunates. Päevaplaanis on mõeldud mängimiseks kõige rohkem aega.
 • Inimliku (heatahtliku, hoidliku, hoolitseva) suhtumise formeerimine lähedaste, eakaaslaste, teiste inimeste, looduse suhtes, empaatiavõime formeerimine.
 • Turvaliskeskonna tagamine lasteaias lapse eduka arenguks ja sotsialiseerimiseks.
 • Üldõpetusliku tööviisi rakendamine.
 • Kodu ja lasteasutuse koostöö.
 • Vene kultuuri säilitamine, eesti kultuuri traditsioonide kasutamine, teiste kultuuri eripärasuste arvestamine.
 • Laste loomuliku huvi tugi ümbritseva maailma vastu.
 • Lapse arengu toetamine lasteasutuses on meeskonnatöö.

NARVA LASTEAIA PÄÄSUKE EESMÄGRID

Õppe — ja kasvatustegevuse eesmärgid

 • Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös, selleks et laps saaks edukalt kasutada oma vilumusi tavaelus ja oleks valmis õppimiseks koolis.
 • Üldeesmärgist lähtuvalt lasteaed organiseerib õppe-kasvatustegevust nii, et:
  — toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut;
  — tugevdab füüsilist tervist, arendab lapse füüsilist aktiivsust, formeerub harjumust karastamiseks ja tervishoidmise tähtsuse arusaamist;
  — soodustab tunnetusaktiivsuse, teadushimu, vaimu- ja loomisvõimete, kõne arengu ümbritseva maailma tutvumise kaudu ja praktilised tegevused selles;
  — arendab mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

RÜHMAD LASTEAIA ÕPPESUUNDADE ARENDAMISEKS

1. Tervisekaitse suund
2. Laste turvalisuse põhimõtted
3. Noore pere klubi “Perepäev”
4. Klubi “Lapsed +täiskasvanud = teater”
5. Arendavad mängud “Djenesa Blokid»
6. Korrektsioon-arendav suund
7. Ökoplastika
8. Logorütmika


ÜLEEUROOPALINE JAGAMISE KAVA «KOOLIPUUVILJA JA -KÖÖGIVILJA TOETUS»

Alates 01.04.2014 osaleb meie lasteaed Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetavas üleeuroopalises koolidele jagamise kavas «Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus».

http://www.pria.ee/toetused/meede/koolipuuviljatoetus